Teenused

Raamatupidamisbüroo Tilitoimisto Janina Oy pakub järgmised raamatupidamis- ja finantsjuhtimise teenused:

 • Igakuiset raamatupidamisaruanded
 • Riiklike maksude arvestus, konsultatsioonid
 • Aastaaruande koostamine
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • Palgaarvestus
 • Firma eelarvestamine
 • Arvete maksmine
 • Kindlustuse ja finantseerimie konsultatsioonid
 • Abi ettevõtte loomises
 • Ettevõtte kuju muutmine ja asjaajamine äriregistriga
 • Lepingute vormistamine
 • Arhiveerimine

Täpsem teenuste loetelu selgub vastavalt teie ettevõtte soovidele. Meie klientide käsutuses on kõik raamatupidamisteenused, paberivaba asjaajamine, nõusatmisteenused ning töötajate asendamine finatsjuhtimise valdkonnas.

Tilitoimisto Janina Oy korraldab tasuta kindlustust teie ettevõttele, tööandaja kohustuslikud ja vabatahtlikud kindlustused, ettevõtte omaniku pensionikindlustust ja õnnetusjuhtumikindlustust.

Põhipakett

 • raamatupidamine ja aastaruande koostamine
 • müügireskontro pidamine ja arvete koostamine
 • ostureskontro pidamine ja kuludokumentide kajastamine
 • töötajate palgaarvestus
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • raamatupidamisaruannete koostamine
 • aruannete koostamine erinevatele organisatsioonidele esitamiseks
 • raamatupidamis- ja finatsjuhtimise tarkvara üür

Paberivaba asjaajamine

 • ostuarved, arvete kinnitamine elektrooniliselt
 • müügiarved
 • raamatupidamine ja palgaarvestus
 • ja muud vastavalt kokkuleppele

Nõustamisteenused

 • ettevõtte loomine
 • maksustamine
 • ettevõtte kuju muutmine äriregistris
 • audiitorteenused

Töötajate asendamise teenused

 • Tingimusel, kui klient üürib raamatupidamis- ja finantsjuhtimise tarkvara, on võimalik töötajate asendamine haigestumise korral, puhkuse ajal jne. Üürilepingu korral on meie käsutuses firma andmebaas ja tänu sellele saame pakkuda teile kiire ja kvaliteetne töötajate asendamine kõikides raamatupidamis- ja finatsjuhtimise protsessis.